Het geheugen van de vakbeweging

nas_boek-omslag

Voor VHV-Vrienden tegen gereduceerde prijs beschikbaar

Geschiedenis NAS in druk verschenen

Het proefschrift van Piet Hoekman en Jannes Houkes over de geschiedenis van het Nationaal Arbeids-Secretariaat (NAS) is in druk verschenen. VHV-vrienden kunnen het boek tegen een gereduceerde prijs bestellen, zoalng de voorraad strekt. Winkelprijs 79,95 euro.  rechtstreeks via de auteurs 49,95 (incl. verzendkosten). Mail naar p.h.hoekman@pl.hanze.nl of j.houkes@pl.hanze.nl. Na overmaking van 49,95 op bankrekening  NL50INGB 0700789103  t.n.v. p.h.hoekman en j.houkes,wordt het boek z.s.m. toegestuurd.

Onderwerp is de bijna vijftigjarige geschiedenis van het Nationaal Arbeid-Secretariaat (NAS), de eerste vakcentrale van Nederland. Om de gebeurtenissen tussen 1893 en 1940 nauwgezet te analyseren is uitvoerig onderzoek gedaan naar niet of nauwelijks eerder geraadpleegde bronnen van de vroege vakbeweging. Het NAS was een belangenorganisatie, maar maakte ook deel uit van een protestbeweging tegen het kapitalisme en de staat. Dit zorgde voor de nodige dynamiek. Het NAS wilde zijn onafhankelijkheid bewaren tegenover de bemoeienis uit socialistische, anarchistische of communistische hoek, maar kwam met regelmaat in politiek vaarwater terecht.
Aandacht krijgt ook de invloed van geestverwante buitenlandse vakorganisaties en politieke bewegingen op het NAS. Een voorbeeld voor het NAS was de Franse Confédération Générale du Travail (CGT), waarin het syndicalisme tot ontwikkeling kwam. Directe actie en het streven naar een revolutionaire omwenteling werden onlosmakelijk met elkaar verbonden.

De oorlog maakt een einde aan het NAS. Na de oorlog liet het gedachtegoed van het NAS nog sporen na in de Eenheidsvakcentrale (EVC) en het Onafhankelijk Verbond van Bedrijfsorganisaties (OVB). Maar in Nederland kwam geen andere vakcentrale meer van de grond, die zo’n lange periode de strijd voor materiële verbeteringen combineerde met het streven naar een maatschappelijke omwenteling.

Lees verder…

Piet Hoekman en Jannes Houkes, Het Nationaal Arbeids-Secretariaat (NAS), De geschiedenis van de eerste vakcentrale van Nederland (1893-1940)

Marten Buschman, Het NAS voltooid verleden

Marten Buschman, Het NAS, de eerste 15 jaar