Het geheugen van de vakbeweging

Friedrich Wilhelm Gebing

Geboren in 1848 te Delft genoot Friedrich Wilhelm Gebing slechts lager onderwijs om daarna sigarenmaker te worden in achtereenvolgend Vlaardingen en Rotterdam. Gebing is actief, naast o.m. Willem Helsdingen, voor de in 1877 opgerichte Vereeniging voor Algemeen Kiesrecht. In 1881 wordt hij de penningmeester van de zojuist opgerichte Sociaal-Democratische Vereeniging.

 Gebing is een gloedvol spreker voor vakverenigingen en het algemeen kiesrecht en wordt dan ook vanuit het hele land voor spreukbeurten gevraagd. In 1883 gaat de Vereeniging Algemeen Kiesrecht op in de Nederlandsche Bond voor Algemeen Kies- en Stemrecht (NBvKS). Gebing wordt lid van het hoofdbestuur en in 1884 voorzitter. Gebing is de drijvende kracht achter de NBvKS en organisator van de demonstraties voor algemeen kiesrecht waaronder die van 1885 waar duizenden betogers door de straten van Den Haag trekken. In het Gebouw van Kunsten en Wetenschappen vindt een ‘Nationale Volksvergadering’ plaats die door Gebing wordt toegesproken.
Als lid van het bestuur van de Rotterdamsche Sigarenmakersvereeniging voert hij de besprekingen met de Amsterdamse collega’s wat in december 1887 leidt tot de oprichting van de Nederlandsche Sigarenmakers en tabaksbewerkers Bond (NSTB). Hij wordt lid van het hoofdbestuur van de NSTB en is de (onbezoldigd!) redacteur van De Sigarenmaker. Het redacteurschap oefent hij met grote ijver en bekwaamheid. Zonder dat bekend is waarom, trekt hij zich in 1892 uit het openbare leven terug. Van zijn verdere leven is niet veel bekend.