Het geheugen van de vakbeweging

Frans van Moorsel, Echte vakbondsman met oog voor het onderwijs


Penningmeester en onderhandelaar arbeidsvoorwaarden KOV

Frans van Moorsel (1937-2018)

‘Talentvol onderhandelaar verlaat KOV’ zette het Katholiek Schoolblad als kop boven het afscheidsinterview met bestuurder arbeidsvoorwaarden  Frans van Moorsel. Hij overleed op 5 maart 2018 op 80-jarige leeftijd.

In de jaren (1980-1992) dat hij voor de KOV het overleg voerde over zaken als de HOS-wet (Herziening Onderwijs Salarissen) uit 1985, arbeidstijdverkorting, de integratie van het basisonderwijs en het formatiebudgetsysteem, bleek hij een succesvol onderhandelaar. ‘Een grote persoonlijkheid die op charmante wijze de zaken naar zijn hand wist te zetten’ en ‘Een echte vakbondsman die oog had voor het onderwijs en de belangen van het personeel’, zo blikten een aantal collega’s terug. Piet Holthuis, plaatsvervangend secretaris-generaal van het ministerie Onderwijs Cultuur en Wetenschappen (OCW), zei: ‘Hij was een bruggenbouwer. Overigens niet tot elke prijs. Hij hield vast aan eigen uitgangspunten, maar was wel zo flexibel om ook een stap terug te doen.’

Herstructurering KOV

Van Moorsel, die ook penningmeester was van de KOV, begon in het lager onderwijs in Rotterdam en werd in 1971 directeur van een mavo in Hoogvliet. In die rol belandde hij in het vakbondswerk en was hij nauw betrokken bij de herstructurering van de nog in bisdommen opgedeelde bond tot een landelijke organisatie. Van Moorsel verliet de KOV voor het Vervangingsfonds/Participatiefonds waarvan hij directeur en medeoprichter was.

Peter Magnée

Eerder gepubliceerd in Schooljournaal, 7 april 2018