Het geheugen van de vakbeweging

Ella Vogelaar, “een van de vrouwelijke pioniers bij de vakbeweging”…

Altijd het kleine met het grote verbinden

Ella Vogelaar (1949-2019)

In het voorbijgaan kwamen we elkaar in Utrecht regelmatig tegen. Vaak was ze ergens mee in de weer. Nog altijd met dezelfde energie als toen ik haar voor het eerst ontmoette. Groen achter de oren begon ik als net afgestudeerde bij de FNV. Ik wist ik niet wat me overkwam, werken in zo’n enorme organisatie, en nog meer dan nu een mannenwereld. Ella was toen voorzitter van de algemene onderwijsbond. Samen met Karin Adelmund en Ieke van den Burg was zij een van de vrouwelijke pioniers bij de vakbeweging. Deze lichting powervrouwen hadden het hun persoonlijke missie gemaakt om nieuwelingen als ik bij de hand te nemen zodat die snel hun weg konden vinden. Verheffing in het klein zodat we samen het glazen plafond binnen de vakbond konden doorbreken.

Agnes Jongerius: “Ella geloofde met alles wat ze in haar had in emancipatie”…

Zelf wist Ella hoe het was om je staande te houden in een wereld die je niet met open armen ontving. Als dochter van een kleine boer keken de kinderen van rijke boeren vaak op haar neer, vertelde ze regelmatig. Ze zal hun dedain vast met haar immer vrolijk en optimistisch gemoed hebben weggewuifd. Later als vakbondsvrouw leverde ze dezelfde strijd van verheffing. Niet alleen door nieuwkomers wegwijs te maken maar ook door als een van de eerste het belang van een leven lang leren te onderstrepen en de koppeling te maken tussen scholing en arbeidsmarkt.

Niet verrassend werkte zij later in het volwassenenonderwijs. Ella wist altijd het kleine met het grote te verbinden. De afgelopen jaren richtte ze zich steeds meer op het kleine. Zo was ze minder gaan geloven in de landelijke politiek maar coachte ze partijgenoten op lokaal niveau in de afdeling Utrecht. Ik weet zeker dat die met hetzelfde plezier genoten moeten hebben van haar doortastendheid en vriendelijkheid als ik dat deed 30 jaar geleden. Ella geloofde met alles wat ze in haar had in emancipatie. Van vrouwen, van arbeiders, van de mensen die een duwtje in de rug nodig hadden. Een strijder tegen onrecht. Een vrouw die geloofde in de verheffing van allen. We gaan je missen lieve Ella.

Agnes Jongerius

Oktober 2019