Het geheugen van de vakbeweging

Eerbetoon voor Servaas Baart

Servaas Baart (1871-1950), oprichter van Loon naar werk, vakbond voor arbeiders in de Maastrichtse aardewerkfabrieken

Zijn naam en betekenis voor de stad zijn allang in de vergetelheid geraakt. Precies de reden waarom D66-raadslid Richard Schoffeleers een eerbetoon wil brengen aan Servaas Baart. De Maastrichtenaar (1871-1950) was in 1892 een van de oprichters van de allereerste vakbond in de stad, genaamd Loon naar Werk. Tegen de verdrukking in en strikte bedrijfsverboden trotserend, kwam de bond op voor de belangen van de ‘aardewerkers’ in de fabrieken van onder meer Petrus Regout (senior). De arbeiders werkten in die periode voor een hongerloon en onder vaak erbarmelijke omstandigheden.

De D66-fractieleider vraagt burgemeester Annemarie Penn-te Strake om een straat naar Baart te vernoemen. Schoffeleers wijst erop dat Regout, die te boek staat als vooraanstaand industrieel pionier, op het gelijknamige plein al op soortgelijke wijze wordt geëerd. ,,Ook de gewone arbeider hoort in Maastricht te worden geëerd. Zonder diens bloed, zweet en tranen zouden de aardewerkfabrieken hier niet hebben gedraaid. Ook anno 2017 is Baart (die later nog wethouder werd in Delft, red.) een inspirator voor de stad. Want hij heeft aangetoond dat je moet samenwerken om je leven te verbeteren” , zegt Schoffeleers. Hij noemt het Sphinxkwartier bij uitstek als symbolische en strategische plek voor een Baartstraat.

In een eerste reactie laat gemeentewoordvoerster Inge Dovermann weten dat alle toekomstige straatnamen in het Sphinxkwartier al zijn vergeven. ,,Dat besluit is al in 2008 genomen. De naam van Baart is destijds op de reservelijst geplaatst. Zodra de infrastructuur in het gebied verandert, zal zijn naam daadwerkelijk (door de straatnamencommissie, red.) worden beoordeeld”, zo laat Dovermann weten.

Meer informatie

© Copyright 2017 Dagblad De Limburger / Limburgs Dagblad, LAURENS SCHELLEN. Het auteursrecht, ook ten aanzien van artikel 15 AW, wordt uitdrukkelijk voorbehouden. Zaterdag, 22 april 2017