Het geheugen van de vakbeweging

Publicaties van de VHV

Een vakbondshistorische schatkamer

De VHV heeft in zijn meer dan 35-jarig bestaan heel wat publicaties het licht doen zien. Boeken, boekjes, de gedrukte en de digitale VHV-Nieuwsbrief, maar ook video’s.

Een overzicht daarvan past niet op één webpagina. Dit is dan ook vooral – zoals dat heet – een ‘doorverwijspagina’.

‘VHV Digibooks’ in de Digitale Bibliotheek

Een ‘experiment’: de digitale publicaties van de VHV bij elkaar.
Gebundelde webartikelen over een onderwerp, gebeurtenis of persoon. Maar ook pdf-brochures en boekjes die al jaren in, soms lastig te vinden uithoeken van vakbondshistorie.nl staan.

Alles is in pdf-formaat. Geen echte ebooks dus, maar het komt in de buurt.
Online te lezen én te downloaden. Laat ons weten wat je er van vindt!

Het nieuwste Digiboek: ‘1 mei Dag van de Arbeid: verleden en heden van een strijddag’ (29 april 2020)(diverse auteurs).
En het oudste, min of meer ontrukt aan de vergetelheid, maar hoogst actueel, rond 1 mei en 75 jaar na de bevrijding: de 1-mei-redevoering van Willem Drees in kamp Buchenwald, in 1941.

En verder:

Harry Peer ‘Daar komen de Jantjes’ (2020) – De geschiedenis van de Matrozenbond: gebundelde artikelen uit ‘Solidariteit’
Diverse auteurs Ella Vogelaar (1949-2019) (2020) Vijf gebundelde artikelen
Diverse auteurs 100 jaar Internationale Arbeids Organisatie (2020) Zeven gebundelde artikelen
Siska Caneel De Vrouwenbondsvrouwen 1948-2013 (2013) 65 jaar NVV Vrouwenbond/ FNV Vrouw
Jeroen Sprenger De geschiedenis van de rooms-katholieke arbeidersbeweging 1888-1914 (ca 1975)
Piet Hazenbosch Besturing van de vakbeweging (2016)
Bob Reinalda Edo Fimmen, een uitzonderlijk vakbondsman (1996/ 2016)

VHV-uitgaven in druk

De VHV heeft in het verleden diverse boekwerkjes ‘in eigen beheer’ uitgegeven. Die zijn – voor zolang de voorraad strekt – te bestellen via VHV-secretaris Dilia van der Heem.

Voor een overzicht : https://www.vakbondshistorie.nl/over-de-vhv/vhv-publicaties/vhv-publicaties/

Vakbondshistorische bibliotheek

Regelmatig krijgt de VHV vakbondshistorische boeken aangeboden. De VHV wil die graag doorgeven aan VHV Vrienden die op zoek zijn naar boeken die ze nog in hun vakbondshistorische bibliotheek missen. De boeken kunnen worden aangevraagd bij VHV-secretaris Dilia van der Heem.

Een lijst van beschikbare titels: https://www.vakbondshistorie.nl/dossiers/vakbondshistorische-bibliotheek/

Het VHV-videokanaal

Van historische opnames tot video-interviews. Inclusief een aantal video’s, die de FNV na de fusie van 2015 aan de VHV heeft overgedragen.
Een compleet overzicht staat op het videokanaal van de VHV: https://www.youtube.com/user/VHVakbeweging/videos

Uitgelichte video’s:

‘Vakbondsgasten’ 1.       Arend van Wijngaarden: drie decennia bevlogen vakbondswerk

2.       Hans Hubregtse: activerend vakbondswerk bij Howson Algraphy

3.       Annie van Wezel: Arbeidstijden, vroeger en nu

100 jaar ILO 1.       Kees Marges, De impact van de ILO op havenwerk

2.       Wim van Veelen, “Meer en betere arbeidsinspecties nodig”

3.       Annie van Wezel – Stakingsrecht zet sociale dialoog in ILO op scherp

4.       Sascha Meijer, Het Maritiem Arbeidsverdrag

5.       Dick de Graaf, Over cacao en chocola

6.       Astrid Kaag en Willy Wagenmans, De strijd tegen kinderarbeid

7.       Tom Etty, ILO verdragen en Nederland

Macht en tegenmacht De actuele betekenis van de Tweehonderd van Mertens
100 jaar Industriële Vakbond Mensen in de Industriebond (1985)

 

VHV-Leergang 2015 College 1 – Korte geschiedenis van de vakbeweging – Piet Hazenbosch

College 2 – Vrouwelijke invloed in de vakbeweging – Leontine Bijleveld

College 3 – Ontstaan van de medezeggenschap – Harry Peer

College 4 – Sociale zekerheid – Lex Heerma van Voss

College 5 – Polderen of strijden – Sjaak van der Velden

College 6 – De toekomst van de vakbeweging – Paul de Beer