Het geheugen van de vakbeweging

Edelmoedig, fier en vrij

katholieke arbeidersvrouwen en hun beweging in de 20e eeuw

De KAV werd opgericht om vrouwen van katholieke arbeiders bij te staan in de opvoeding van hun kinderen en de ondersteuning van hun echtgenoten.

‘Het geluk van ieders leven, liefde en arbeidzaamheid / zijn het ideaal gebleven waar de KAV voor strijdt. / Door de KAV gedreven, edelmoedig, fier en vrij / zullen wij steeds blijven streven naar een bet’re maatschappij.’ Met deze zelfbewuste woorden bezongen katholieke arbeidersvrouwen eensgezind het ideaal van hun beweging. In het harde dagelijkse leven klonk het koor echter meerstemmiger.

De KAV werd opgericht om vrouwen van katholieke arbeiders bij te staan in de opvoeding van hun kinderen en de ondersteuning van hun echtgenoten. Gaandeweg werd de beweging een plek waar vrouwen leerden zichzelf te ontwikkelen, te ontspannen en elkaar te helpen. Zij spraken zich uit over vrouwenemancipatie, individualisering en secularisering. Onderlinge meningsverschillen luidden uiteindelijk het einde van de beweging in.

‘Edelmoedig, fier en vrij’ is het verhaal van pronte vrouwen die met vallen en opstaan hún beweging vormgaven.

Auteurs: Marjet Derks en Marijke Huisman
Uitgeverij Verloren, ISBN 9065507086