Het geheugen van de vakbeweging

Ondertekening van de oprichtingsacte – van rechts naar links Wim Rotermundt, Wietske van Agtmaal, Louis Groen en de notarissen

Uitnodiging

voor de VHV Vriendenbijeenkomst
zaterdag 3 november 2018
De Burcht, Henri Polaklaan 9 – 1018 CP Amsterdam

De greep van de vakbeweging op de toekomst

Vrienden van de Historie van de Vakbeweging bestaat 35 jaar. Op 15 oktober 1983 vond de oprichtingsvergadering plaats. Een mooie mijlpaal om bij stil te staan. Maar ook om je te realiseren wat er in die afgelopen 35 jaar op sociaaleconomisch gebied is veranderd. Hoe veranderde de structuur van de economie en welke invloed heeft dit gehad op de ordening van de arbeidsmarkt en op de aard van de arbeidsrelaties. Hoe zullen deze ontwikkelingen in de toekomst verder gaan. Wat was en is de rol van de vakbeweging daarbij? Zijn er lessen te leren uit het verleden?

U wordt hartelijk uitgenodigd om deze jubileumbijeenkomst bij te wonen, waarin we het verleden met het heden en de toekomst willen verbinden. En ook terugkijken op de reacties, die de vakbeweging bij kunstenaars opriep.

Louis Groen Janneke Plantenga Piet Fortuin Zakaria Boufangacha

Programma

 • 12.00 uur Inloop en lunch
 • 13.00 uur Welkom door Lodewijk de Waal, voorzitter VHV
 • 13.05 uur Louis Groen (foto 1), één van de oprichters van de VHV vertelt over het ontstaan van de VHV
 • 13.25 uur Professor Dr. Janneke Plantenga, (foto 2), hoogleraar Economie van de Welvaart aan de Universiteit van Utrecht – Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Het ontstaan van nieuwe vormen van arbeidsrelaties en de gevolgen daarvan
 • 14.00 uur Piet Fortuin (foto 3), voorzitter CNV-Vakmensen – Erkent de vakbeweging deze ontwikkelingen en is de strategie daarop inmiddels afgestemd?
 • 14.15 uur Zakaria Boufangacha (foto 4), lid dagelijks bestuur FNV, coördinator arbeidsvoorwaardenbeleid – Heeft de vakbeweging greep op de toekomst en in hoeverre stuurt zij de economische ontwikkelingen bij?
 • 14.30 uur discussie tussen sprekers en de zaal o.l.v. Lodewijk de Waal
 • 15.00 uur Floor van Gelder – Presentatie en uitreiking van het boekje “Van Worgwet tot Poldermodel“ – Prenten over de Nederlandse Vakbeweging.

De bijeenkomst wordt afgesloten met een feestelijk drankje en hapje t.g.v. het 35 jarig bestaan.
Hopelijk kunnen velen van u aanwezig zijn.

Aanmelden voor deze bijeenkomst:

 • per E-mail bij de secretaris van de VHV, Dilia van der Heem, secretaris@vakbondshistorie.nl
 • per post naar het secretariaat van de VHV, van Weelstraat 35a – 3022 ZB Rotterdam
 • via de website: www.vakbondshistorie.nl