Het geheugen van de vakbeweging

Database Nederlandse vakbonden on line

Overzicht van alle vakbonden vóór Tweede Wereldoorlog

De bekende landelijke vakbonden van nu kennen vele duizenden plaatselijke voorlopers. Het IISG heeft ze eind februari 2014 allemaal opgenomen in een database die voor iedereen toegankelijk is. Een lusthof voor iedereen die wil weten welke er bonden in zijn geboorteplaats of zijn sector hebben bestaan.

Affiche Sluit u aan!Affiche Sluit u aan!

Vanaf nu is er een uitgebreid bestand voor iedereen die wil weten in welke plaatsen en in welke beroepen er vakbonden hebben bestaan. Tegenwoordig kennen we in Nederland een aantal grote vakcentrales en enkele tientallen bonden die niet bij een centrale zijn aangesloten. Er wordt veel gesproken over de vraag of de vakbeweging in de toekomst nog bestaansrecht heeft. Welk standpunt men ook inneemt, kennis van de geschiedenis van de vakbeweging is onontbeerlijk bij het vormen van een mening.
Nu is er voor het eerst een overzicht van de vele duizenden grote en kleine vakverenigingen die voor het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog in Nederland hebben bestaan. Deze database is tot stand gekomen onder auspiciën van het IISG en met financiële steun van de FNV en het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
De volgende personen werkten er aan mee: Henk Wals en Lex Heerma van Voss (projectleiders), Arno Bornebroek, Jannes Houkes, Piet Hoekman, Kees Mandemakers en Sjaak van der Velden.