Het geheugen van de vakbeweging

CV Henk Muller

Henk Muller treedt in 1977 toe tot het Federatiebestuur van de FNV. Aanvankelijk is hij verantwoordelijk voor de integratie van tal van onderdelen van NVV en NKV, zoals het scholingswerk, in FNV-werkeenheden. Later is hij de FNV-sociale zekerheidsdeskundige. In 2001 treedt hij af. Daarna blijft hij actief in tal van bestuurlijke functies.

Henk Muller, lid FNV-Federatiebestuur van 1977-2001Henk Muller, lid FNV-Federatiebestuur van 1977-2001

Curriculum vitae Henk Muller

Geboren 27 maart 1942 te Hattum
Gehuwd, drie kinderen

1961

Afronding opleiding Hervormde Kweekschool in Zwolle inclusief hoofdakte
Onderwijzer lagere school in Hasselt.

1962-1965

Jeugdleider bij NVV-jeugdorganisatie Jonge Strijd

1965-1969

Scholingsmedewerker, didactisch medewerker ’t Reggehuus (Ommen), werkzaam bij het NVV-Wetenschappelijk en Scholingsinstituut

1969 -1972

Directeur-vormingsleider ’t Reggehuus (Ommen) van het NVV Wetenschappelijk en scholingsinstituut

1972-1976

NVV-districtsbestuurder Noord-Nederland

1976-1977

FNV-districtsbestuurder Groningen, Friesland en Drenthe met als speciale opdracht: vormgeven en mee werken aan plannen om economische achterstand van het noorden te verkleinen.
– lid van de RvC van de Noordelijke Ontwikkelings Maatschappij ( NOM)

1977-2001

lid FNV Federatie Bestuur

·        Van 1977 tot 1985 verantwoordelijk voor (de integratie van NVV en NKV onderdelen tot) FNV-units in het jongerenwerk, het scholings- en vormingswerk, de regionale organisatie, de juridische dienstverlening en vrouwenbonden.

·        Medeverantwoordelijk voor coördinatie vakcentrale acties,

·        Van 1985 tot 1997 verantwoordelijk voor de beleidsterreinen sociale zekerheid, pensioenen, gezondheidszorg en belastingen en voor de doelgroep uitkeringsgerechtigden en ouderen

·        Lid van SER, Stichting van de Arbeid, Sociale Verzekerings Raad en Ziekenfondsraad.

·        Van 1997 tot 2001, FNV-penningmeester en verantwoordelijk voor pensioenbeleid, arbeidswetgeving, ILO, maatschappelijk verantwoord ondernemen en penningmeesterschap van FNV Mondiaal.

2001-2007

·        Lid RvC SNS REAAL groep

·        Bestuurslid SNS REAAL Stichting Beheer

·        Vicevoorzitter RvC ASN Beleggingsfondsen

·        Vicevoorzitter RvT ASN Groenprojectenfonds

·        Lid Raad van Toezicht SNV Nederlandse ontwikkelingsorganisatie

·        Voorzitter bestuur De Burcht, instituut voor arbeidsverhoudingen.

·        Voorzitter stichting Behoud Diamant

·        Bestuurslid Vakbonds Historische Vereniging

·        Lid begeleidingscie IISG-project vakbondsdatabase

·        Voorzitter Stichting Werkgemeenschappen Bergeyk 

·        Voorzitter Nederlands Participatie Instituut

·        Voorzitter Breed Platform Verzekerden en Werk

·        Bestuurslid Stichting Pensioenfonds FNV

·        Lid Vereniging AEGON

·        Lid ( dagelijks ) bestuur ILC Zorg voor Later.

2001-heden

·        Bestuurslid SNS REAAL Stichting Beheer

·        Bestuurslid Vakbonds Historische Vereniging

·        Voorzitter Stichting Werkgemeenschappen Bergeyk

·        Voorzitter Stichting Nederlands Participatie Instituut

·        Voorzitter Breed Platform Verzekerden en Werk

2007-heden

  •  Lid ILC-werkgroep “Een langer arbeidsleven”
  • Lid geschillen commissie FVP

  • Lid stuurgroep ZonMw programma “Participatie en Gezondheid”

  • Lid projecten commissie FNV Mondiaal.