Het geheugen van de vakbeweging

Cor van Mastrigt

Cor van Mastrigt kreeg in de jaren zestig te maken met een periode van grote economische bloei. De arbeidsmarkt raakte overspannen (minder dan 1 procent geregistreerde werklozen), wat leidde tot het probleem van de ‘zwarte lonen’ en het aantrekken van buitenlandse werknemers. Tegelijkertijd deed de vijfdaagse werkweek haar intrede. De arbeidsmarktsituatie had gevolgen voor de loonontwikkeling met een loongolf in de jaren’63 en ’64. Dat bracht spanningen met zich mee in de Stichting van de Arbeid en met de regering. Van Mastrigt kon de geweldige druk die dit alles met zich meebracht niet aan. Lichamelijk en geestelijk volledig uitgeput trad hij in 1964 af.

Cor van MastrigtCor van Mastrigt