Het geheugen van de vakbeweging

  • 20/06/2017

‘Het Verdrag van Maastricht vertrouwden we voor geen cent’

Sociale zekerheid loopt als een rode draad door al het vakbondswerk dat Willem Leegwater de afgelopen tientallen jaren op zich heeft genomen. Dat begint in 1965. Vier weken later is hij secretaris van de afdeling. Tot 2013 blijft hij lid van het afdelingsbestuur.

Lees meer
  • 20/06/2017

Sociale zekerheid voortdurend onder druk

Sociale zekerheid is voor FNV Bouw en zijn voorlopers altijd een belangrijk aandachtsgebied geweest. Zeker voor de bouw- en houtnijverheid met de vele arbeidsrisico’s is behoud en versterking van een stelsel van sociale zekerheid van levensbelang. Daarom heeft FNV Bouw daar altijd een hoge prioriteit aan toegekend.

Lees meer
  • 20/06/2017

De geleidelijke afbrokkeling van de collectieve opleidingsstructuur

Verheffing. Emancipatie. Dat zijn van oudsher de drijfveren van de vakbeweging om vakopleiding en scholing toegankelijk te maken voor bouwvakkers. Verheffing is misschien wel de oorsprong van de vakbonden: emancipatie van de arbeider. Daarnaast is er ook altijd een praktisch doel: een vakbekwame werknemer vergroot zijn kansen op werk en inkomenszekerheid.

Lees meer
  • 20/06/2017

De geboren vakbondsman

Toen hij 14 jaar was en de timmeropleiding op de ambachtsschool volgde, meldt Jan Schuller zich bij Jonge Strijd, de jongerenbeweging van het NVV. Het is het begin van een lange carrière in de vakbeweging, die uiteindelijk zijn bekroning krijgt in het voorzitterschap van de Bouw- en Houtbond FNV in de periode 1985-1993.

Lees meer
  • 20/06/2017

‘Toen dacht ik: je kunt het krijgen zoals je het hebben wilt en begon voor mezelf’

Cees Oostrom werd 65 jaar geleden geboren in de Amsterdam. Hij volgde de schildersopleiding werkte zeker vijftien jaar lang voor tientallen verschillende bazen, totdat hij in 1999 zzp’er werd. ‘Ik was actief bij de schildersstaking en mijn baas vond dat maar niks. Toen dacht ik: je kunt het krijgen zoals je het hebben wilt. Ik nam ontslag en begon voor mezelf.’

Lees meer