Het geheugen van de vakbeweging

Achturendag_feestprogramma

Arbeidswetgeving

Ooit waren de werkdagen van zonsopgang tot zonsondergang. Ooit was de positie van een werknemer tegenover een werkgever rechteloos. Geleidelijk aan is daar langs twee wegen verandering ingekomen. Arbeiders dwongen verbeteringen af binnen het eigen bedrijf, tegenover de eigen werkgever. Maar gelijktijdig worden er door verandering van de wetgeving ook verbeteringen doorgevoerd. Het kinderwetje van Van Houten, waarin de kinderarbeid aan banden wordt gelegd, is de eerste sociale wet in een lange reeks. De Achturendag is een bekend voorbeeld van de strijd van de arbeidersbeweging op twee fronten. Binnen bedrijven staat vanaf 1890 deze eis hoog opde agenda binnen bedrijven en bedrijfstakken. In 1911 slagen de diamantbewerkers als eersten erin daarover afspraken te maken. Maar de strijd in de Tweede Kamer ging door, tot minister Aalberse in 1918 de Arbeidstijdenwet door de Kamer loodst, met daarin een achturendag en een 45-urige werkweek. Arbeidswetgeving geldt voor iedereen, met de collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) maken werkgevers en vakbeweging afspraken die aangepast zijn aan de specifieke situatie van werknemers in het bedirjf. Arbeidswetgeving samen met de CAO bieden werknemers een stevige rechtspositie.

Groningse vlasbewerksters
  • 27/11/2012

Vrouwenstaking 1890

Vrouwenstaking 1890 Textielarbeidsters eisen looncompensatie voor korter werken Op vrijdag 22 januari 2010 heeft de VHV en het RHC Groninger...

Lees meer