Het geheugen van de vakbeweging

Achturendag_feestprogramma

Arbeidswetgeving

Ooit waren de werkdagen van zonsopgang tot zonsondergang. Ooit was de positie van een werknemer tegenover een werkgever rechteloos. Geleidelijk aan is daar langs twee wegen verandering ingekomen. Arbeiders dwongen verbeteringen af binnen het eigen bedrijf, tegenover de eigen werkgever. Maar gelijktijdig worden er door verandering van de wetgeving ook verbeteringen doorgevoerd. Het kinderwetje van Van Houten, waarin de kinderarbeid aan banden wordt gelegd, is de eerste sociale wet in een lange reeks. De Achturendag is een bekend voorbeeld van de strijd van de arbeidersbeweging op twee fronten. Binnen bedrijven staat vanaf 1890 deze eis hoog opde agenda binnen bedrijven en bedrijfstakken. In 1911 slagen de diamantbewerkers als eersten erin daarover afspraken te maken. Maar de strijd in de Tweede Kamer ging door, tot minister Aalberse in 1918 de Arbeidstijdenwet door de Kamer loodst, met daarin een achturendag en een 45-urige werkweek. Arbeidswetgeving geldt voor iedereen, met de collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) maken werkgevers en vakbeweging afspraken die aangepast zijn aan de specifieke situatie van werknemers in het bedirjf. Arbeidswetgeving samen met de CAO bieden werknemers een stevige rechtspositie.

Panel VHV Vriendenbijeenkomst
  • 11/04/2014

Het hete hangijzer van Flex of Vast

Het hete hangijzer van Flex of Vast Verslag van VHV Vriendenbijeenkomst van 5 april 2014 Flexwerk, uitzendwerk, losse contracten en...

Lees meer
Lodewijk de Waal
  • 24/03/2013

Kinderarbeid is nog steeds nabij

Kinderarbeid is nog steeds nabij Leids Adres: vorm van maatschappelijk verantwoord ondernemen Als Lodewijk de Waal aan kinderarbeid denkt, denkt...

Lees meer
VNO-NCW-directeur Niek Jan van Kesteren
  • 24/03/2013

Over de sociale politiek

Over de sociale politiek Leiden 1863. Naaldwijk 2013: het mechanisme werkt nog hetzelfde. Eerlijk gezegd had VNO-directeur Niek Jan van...

Lees meer
Herdenkingsbijeenkomst 150 jaar Leids Adres
  • 24/03/2013

Leids Adres

Op 17 maart 2013 was het precies 150 jaar geleden dat het Leids Adres naar de koning gestuurd werd. Fabriekseigenaren in Leiden besluiten zich in 1863 te verenigen tegen kinderarbeid. In 1874 was 40 procent van de werkers in de textiel jonger dan 10 jaar en was een werkdag van 7 uur ‘s ochtends tot 8 uur ’s avonds geen uitzondering. In Museum De Lakenhal werd deze eerste uiting van maatschappelijk verantwoord ondernemen aangegrepen om het belang daarvan anno nu te onderstrepen. VHV-voorzitter Lodewijk de Waal was één van de sprekers.

Lees meer
Omslag discussienota Bouwstenen voor een duurzame arbeidsmarkt
  • 11/12/2012

Bouwstenen voor een duurzame arbeidsmarkt

Bouwstenen voor een duurzame arbeidsmarkt FNV-discussie nota Zekerheid in Verandering Of je nu in vaste dienst bent of een tijdelijk...

Lees meer