Het geheugen van de vakbeweging

Achturendag_feestprogramma

Arbeidswetgeving

Ooit waren de werkdagen van zonsopgang tot zonsondergang. Ooit was de positie van een werknemer tegenover een werkgever rechteloos. Geleidelijk aan is daar langs twee wegen verandering ingekomen. Arbeiders dwongen verbeteringen af binnen het eigen bedrijf, tegenover de eigen werkgever. Maar gelijktijdig worden er door verandering van de wetgeving ook verbeteringen doorgevoerd. Het kinderwetje van Van Houten, waarin de kinderarbeid aan banden wordt gelegd, is de eerste sociale wet in een lange reeks. De Achturendag is een bekend voorbeeld van de strijd van de arbeidersbeweging op twee fronten. Binnen bedrijven staat vanaf 1890 deze eis hoog opde agenda binnen bedrijven en bedrijfstakken. In 1911 slagen de diamantbewerkers als eersten erin daarover afspraken te maken. Maar de strijd in de Tweede Kamer ging door, tot minister Aalberse in 1918 de Arbeidstijdenwet door de Kamer loodst, met daarin een achturendag en een 45-urige werkweek. Arbeidswetgeving geldt voor iedereen, met de collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) maken werkgevers en vakbeweging afspraken die aangepast zijn aan de specifieke situatie van werknemers in het bedirjf. Arbeidswetgeving samen met de CAO bieden werknemers een stevige rechtspositie.

Gijs Wildeman in 2004 op het Mueseumplein
  • 26/09/2018

Feest op het Museumplein

Gijs Wildeman blikt in zijn column terug op de grote vakbondsdemonstratie in 2004 op het Museumplein in Amsterdam. Die ging om het behoud van de vut en het prepensioen, tegen alweer een lagere WAO-uitkering en een kortere WW. Maar vooral ook ging het om erkenning.

Lees meer
  • 16/06/2017

Zelfstandigen hebben de arbeidsmarkt drastisch veranderd

De afgelopen 25 jaar is het aantal zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) sterk gegroeid, vooral in de bouwsector. In het jaar 2000 kwam een aparte bond voor zzp’ers in de bouw tot stand: FNV Zelfstandigen Bouw (ZBo). Henry Kasper gaat in dit artikel dieper in op het fenomeen zzp’er, de beweegredenen om zelfstandigen te organiseren en hoe het ze als FNV’ers is vergaan.

Lees meer
San Precario
  • 21/03/2016

Flexibilisering van de arbeid in historisch perspectief

Flexibilisering van de arbeid in historisch perspectief San Precario, patroonheilige van de flexkrachten is transgender geworden De gouden jaren van...

Lees meer
Panel VHV Vriendenbijeenkomst
  • 11/04/2014

Het hete hangijzer van Flex of Vast

Het hete hangijzer van Flex of Vast Verslag van VHV Vriendenbijeenkomst van 5 april 2014 Flexwerk, uitzendwerk, losse contracten en...

Lees meer
Lodewijk de Waal
  • 24/03/2013

Kinderarbeid is nog steeds nabij

Kinderarbeid is nog steeds nabij Leids Adres: vorm van maatschappelijk verantwoord ondernemen Als Lodewijk de Waal aan kinderarbeid denkt, denkt...

Lees meer