Het geheugen van de vakbeweging

Arbeidsvoorwaardenbeleid
In het streven van de vakbeweging staat het arbeidsvoorwaardenbeleid centraal. Onder welke voorwaarden, tegen welke prijs, wil de werknemer zijn arbeid aan een werkgever aanbieden? In de loop der tijden heeft het overleg over de arbeidsvoorwaarden zich verregaand ontwikkeld. Van slavernij,lijfeigenschap en herendiensten heel lang geleden, waarbij de arbeidsvoorwaarden eenzijdig door de ‘werkgever’ werden opgelegd, naar een uitvoerig stelsel waarbij in bedrijven, bedrijfstakken en op nationaal niveau wordt overlegd volgens bepaalde spelregels. En mocht dat overleg tot niets leiden dan hebben de werknemers het recht hun wensen zonodig met een staking kracht bij te zetten. In dit deel van de dossiers vindt u de informatie die op de website beschikbaar is over het arbeidsvoorwaardenbeleid.

  • 20/06/2017

De geleidelijke afbrokkeling van de collectieve opleidingsstructuur

Verheffing. Emancipatie. Dat zijn van oudsher de drijfveren van de vakbeweging om vakopleiding en scholing toegankelijk te maken voor bouwvakkers. Verheffing is misschien wel de oorsprong van de vakbonden: emancipatie van de arbeider. Daarnaast is er ook altijd een praktisch doel: een vakbekwame werknemer vergroot zijn kansen op werk en inkomenszekerheid.

Lees meer
  • 23/05/2017

De maand van het vakantiegeld

Mei is de maand van het vakantiegeld. Dat is niet altijd vanzelfsprekend geweest. De vakbeweging voerde een harde strijd voor een wettelijke recht dat in 1966 werd gerealiseerd. Eén Vandaag sprak erover met vakbondshistoricus Sjaak van der Velden.

Lees meer
  • 29/04/2017

Staking van Chinese zeelieden op Curaçao met dodelijke afloop

Op 20 april 1942 worden 15 stakende Chinese zeelieden in Kamp Suffisant op Curaçao doodgeschoten. Wat is de achtergrond van deze onbekende gebeurtenis van 75 jaar geleden? Nizaar Makdoembaks beschrijft aanleiding en optreden van de koloniale Nederlandse overheid. Al jarenlang ijvert hij ervoor dat de gedode zeelieden worden erkend als oorlogsslachtoffer.

Lees meer
Staking in machinefabriek NV Lomefa te Hoorn voor het "vakbondstientje". Stakende werknemers bijeen in het NVV-lokaal in Hoorn. Foto van Joost Evers (Anefo), 27 januari 1970
  • 24/06/2016

Vijftig jaar geleden is werkgeversbijdrage aan werk vakbeweging tot stand gekomen

Freeriders of het Vakbondstientje? Vijftig jaar geleden is werkgeversbijdrage aan werk vakbeweging tot stand gekomen   Vakbonden sluiten cao’s af...

Lees meer
San Precario
  • 21/03/2016

Flexibilisering van de arbeid in historisch perspectief

Flexibilisering van de arbeid in historisch perspectief San Precario, patroonheilige van de flexkrachten is transgender geworden De gouden jaren van...

Lees meer