Het geheugen van de vakbeweging

Arbeidsmarkt en werkgelegenheid

arbeidsmarkt_werk

Werkgelegenheid is vanouds een belangrijk onderwerp van de vakbeweging. Met werk verwerf je inkomen. Kan je in je eigen levensonderhoud voorzien. Zonder werk rest de bedeling of – tegenwoordig – de bijstand. Het gaat naar verloop van tijd niet alleen meer om de omvang van de werkgelegenheid, het gaat in toenemende mate om een evenwichtige verdeling van de banen over regio’s en over verschillenden groepen van werknemers, oud en jong, man en vrouw. In de nota’s arbeidsvoorwaardenbeleid van de vakcentrales wordt daarom de aandacht voor de werkgelegenheid en het functioneren van de arbeidsmarkt steeds groter.

Mijnwerkers gevraagd
  • 13/12/2012

Arbeidsmobiliteit en ontwikkeling van de vakbeweging rondom het Drielandenpunt

Arbeidsmobiliteit en ontwikkeling van de vakbeweging rondom het Drielandenpunt Verslag van de VHV-vriendenbijeenkomst van 27 oktober 2012 Globalisering lijkt een...

Lees meer
Omslag discussienota Bouwstenen voor een duurzame arbeidsmarkt
  • 11/12/2012

Bouwstenen voor een duurzame arbeidsmarkt

Bouwstenen voor een duurzame arbeidsmarkt FNV-discussie nota Zekerheid in Verandering Of je nu in vaste dienst bent of een tijdelijk...

Lees meer