Het geheugen van de vakbeweging

Arbeidsmarkt en werkgelegenheid

arbeidsmarkt_werk

Werkgelegenheid is vanouds een belangrijk onderwerp van de vakbeweging. Met werk verwerf je inkomen. Kan je in je eigen levensonderhoud voorzien. Zonder werk rest de bedeling of – tegenwoordig – de bijstand. Het gaat naar verloop van tijd niet alleen meer om de omvang van de werkgelegenheid, het gaat in toenemende mate om een evenwichtige verdeling van de banen over regio’s en over verschillenden groepen van werknemers, oud en jong, man en vrouw. In de nota’s arbeidsvoorwaardenbeleid van de vakcentrales wordt daarom de aandacht voor de werkgelegenheid en het functioneren van de arbeidsmarkt steeds groter.

Lodewijk de Waal
  • 24/03/2013

Kinderarbeid is nog steeds nabij

Kinderarbeid is nog steeds nabij Leids Adres: vorm van maatschappelijk verantwoord ondernemen Als Lodewijk de Waal aan kinderarbeid denkt, denkt...

Lees meer
VNO-NCW-directeur Niek Jan van Kesteren
  • 24/03/2013

Over de sociale politiek

Over de sociale politiek Leiden 1863. Naaldwijk 2013: het mechanisme werkt nog hetzelfde. Eerlijk gezegd had VNO-directeur Niek Jan van...

Lees meer
Herdenkingsbijeenkomst 150 jaar Leids Adres
  • 24/03/2013

Leids Adres

Op 17 maart 2013 was het precies 150 jaar geleden dat het Leids Adres naar de koning gestuurd werd. Fabriekseigenaren in Leiden besluiten zich in 1863 te verenigen tegen kinderarbeid. In 1874 was 40 procent van de werkers in de textiel jonger dan 10 jaar en was een werkdag van 7 uur ‘s ochtends tot 8 uur ’s avonds geen uitzondering. In Museum De Lakenhal werd deze eerste uiting van maatschappelijk verantwoord ondernemen aangegrepen om het belang daarvan anno nu te onderstrepen. VHV-voorzitter Lodewijk de Waal was één van de sprekers.

Lees meer
Mijnwerkers gevraagd
  • 13/12/2012

Arbeidsmobiliteit en ontwikkeling van de vakbeweging rondom het Drielandenpunt

Arbeidsmobiliteit en ontwikkeling van de vakbeweging rondom het Drielandenpunt Verslag van de VHV-vriendenbijeenkomst van 27 oktober 2012 Globalisering lijkt een...

Lees meer
Omslag discussienota Bouwstenen voor een duurzame arbeidsmarkt
  • 11/12/2012

Bouwstenen voor een duurzame arbeidsmarkt

Bouwstenen voor een duurzame arbeidsmarkt FNV-discussie nota Zekerheid in Verandering Of je nu in vaste dienst bent of een tijdelijk...

Lees meer