Het geheugen van de vakbeweging

Arbeidsmarkt en werkgelegenheid

arbeidsmarkt_werk

Werkgelegenheid is vanouds een belangrijk onderwerp van de vakbeweging. Met werk verwerf je inkomen. Kan je in je eigen levensonderhoud voorzien. Zonder werk rest de bedeling of – tegenwoordig – de bijstand. Het gaat naar verloop van tijd niet alleen meer om de omvang van de werkgelegenheid, het gaat in toenemende mate om een evenwichtige verdeling van de banen over regio’s en over verschillenden groepen van werknemers, oud en jong, man en vrouw. In de nota’s arbeidsvoorwaardenbeleid van de vakcentrales wordt daarom de aandacht voor de werkgelegenheid en het functioneren van de arbeidsmarkt steeds groter.

  • 20/06/2017

‘Toen dacht ik: je kunt het krijgen zoals je het hebben wilt en begon voor mezelf’

Cees Oostrom werd 65 jaar geleden geboren in de Amsterdam. Hij volgde de schildersopleiding werkte zeker vijftien jaar lang voor tientallen verschillende bazen, totdat hij in 1999 zzp’er werd. ‘Ik was actief bij de schildersstaking en mijn baas vond dat maar niks. Toen dacht ik: je kunt het krijgen zoals je het hebben wilt. Ik nam ontslag en begon voor mezelf.’

Lees meer
  • 16/06/2017

Zelfstandigen hebben de arbeidsmarkt drastisch veranderd

De afgelopen 25 jaar is het aantal zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) sterk gegroeid, vooral in de bouwsector. In het jaar 2000 kwam een aparte bond voor zzp’ers in de bouw tot stand: FNV Zelfstandigen Bouw (ZBo). Henry Kasper gaat in dit artikel dieper in op het fenomeen zzp’er, de beweegredenen om zelfstandigen te organiseren en hoe het ze als FNV’ers is vergaan.

Lees meer
  • 10/03/2017

Van spaghettivreters en Twentse boeren

Begin jaren zestig komen de eerste 60 gastarbeiders uit Italië in Oldenzaal aan om tewerkgesteld te worden in de textiel. De botsing der culturen tussen de wereld van de casanova’s en de Twentse brommerhelden leidt tot spanningen, ook wel spaghettioorlog genoemd.

Lees meer
Boekomslag Extreme armoede in Drentse venen
  • 11/04/2016

Einde van veenbedrijf oorzaak van armoede turfgravers

Einde van veenbedrijf oorzaak van armoede turfgravers Johan Frieswijk vergelijkt Zuid-Drenthe en Zuidoost-Friesland Waar gaat het debat over de armoede...

Lees meer
San Precario
  • 21/03/2016

Flexibilisering van de arbeid in historisch perspectief

Flexibilisering van de arbeid in historisch perspectief San Precario, patroonheilige van de flexkrachten is transgender geworden De gouden jaren van...

Lees meer