Het geheugen van de vakbeweging

AOb-man Ton Rolvink (1947-2015) overleden

Op donderdag 2 juli 2015 werd de Algemene Onderwijsbond overdonderd door het droeve bericht dat goede vriend en voormalig bestuurslid Ton Rolvink (3 november 1947 – 2 juli 2015) in zijn woonplaats Tiel tijdens de slaap is overleden. Hij was pas 67 jaar oud.

Ton Rolvink, oud-AOb-bestuurderTon Rolvink, oud-AOb-bestuurder

Het is lastig om de waarde van Ton voor de AOb te vangen in woorden. Natuurlijk: hij was onder meer vicevoorzitter, penningmeester, pensioenspecialist, cao-onderhandelaar en stakingsleider. En niet voor een periode van een jaar of vijf, maar voor het grootste deel van zijn werkzame leven. Binnen de vereniging en de werkorganisatie zijn mensen actief die meer dan dertig jaar met Ton hebben samen gewerkt.
Belangrijker dan al die functies is dat Ton Rolvink voor alles een vriend was. Iemand die altijd klaar stond voor zijn collega’s en voor onze leden. Er zijn niet veel leidinggevenden die in staat zijn het grotere geheel te overzien en tegelijkertijd voor iedereen tijd vrij te maken voor een persoonlijk praatje. Niet zoals Ton dat deed.

Met zijn gave het grotere geheel te overzien oogstte Ton ook bij zijn gesprekspartners veel lof. Vertegenwoordigers van werkgeversorganisaties en het ministerie van OCW wisten dat ze van goeden huize moesten komen om Ton van hun plannen te overtuigen, maar troffen wel altijd een man tegenover zich die bereid was zich in hun ideeën te verdiepen.

Ton was een eigenzinnige man. Hij koos zijn eigen koers en had zijn eigen stijl. Voor mensen die hem nog niet zo lang kenden was dat soms verwarrend, maar voor iedereen werd altijd snel duidelijk dat Ton een uniek gevoel had voor het vakbondswerk. Zo was hij degene die in 2012 vaststelde dat de staking tegen de bezuinigingen in het passend onderwijs alleen maar in de Amsterdam Arena zou passen. Hij kreeg gelijk: er waren zelfs collega’s die niet meer in het stadion pasten.

Niet alleen voor de Algemene Onderwijsbond betekent het plotseling overlijden van Ton Rolvink een groot verlies. Ton keek namelijk verder dan de burelen van de AOb en was een warm maar kritisch pleitbezorger voor de banden met de FNV, ook in periodes dat daar discussie over was.

De geestdrift waarmee hij zich altijd heeft ingezet voor de vakbeweging kwam niet alleen voort uit een groot rechtvaardigheidsgevoel, maar ook en misschien wel vooral uit zijn liefde voor het onderwijs. Voor hij zijn loopbaan begon bij de ABOP – een van de vakbonden die opgingen in de AOb – stond hij namelijk voor de klas op de Technische School in Tiel. Ton Rolvink stond voor toponderwijs op elk niveau, maar het VMBO had om die reden logischerwijs een speciale plek in zijn hart
Overgenomen van de AOb-website