Het geheugen van de vakbeweging

Aad Regeer 1944-2012

Van fameus stakingsleider tot rechterhand van de FNV-voorzitter

Een fameus actieleider bij Abvakabo, en later bij FNV de rechterhand van voorzitter Lodewijk de Waal.

Aad RegeerAad Regeer

Boos op Koos.’ Nadat de werknemers in het bedrijfsleven in de jaren zeventig al vele malen felle acties hebben gevoerd tegen reorganisaties en het inleveren van loon, laten in 1983 ook de ambtenaren van zich horen. Het kabinet-Lubbers I besluit in z’n bezuinigingsdrift de rechten van ambtenaren af te knijpen en hun salarissen met 3,5 procent te korten. De ambtenaren laten al gauw blijken niet voor de militantste industrie-arbeiders te willen onderdoen. Doelwit van de ambtenarenbond Abvakabo FNV is minister Koos Rietkerk van Binnenlandse Zaken. Actieleider is een jonge Aad Regeer, voorzitter van Abvakabo in Amsterdam, waar het speerpunt van de acties is gepland. Hij geniet de steun van de bevlogen landelijk voorzitter Jaap van de Scheur – ‘als het kabinet voor is, zijn wij tegen’ – die hem met raad en daad terzijde staat. Aad Regeer is nog altijd een vakbondsman in hart en nieren als hij op 1 november van dit jaar totaal onverwacht een hartstilstand krijgt. Hij overlijdt vier dagen later. Hij was nog actief in diverse pensioenbesturen, zoals die van PGGM, de Vereniging van Contractspelers in het betaalde voetbal VVCS en FNV Mondiaal. Regeer is een Leidse timmermanszoon die na zijn middelbareschoolopleiding gaat werken bij het psychiatrisch centrum in Santpoort. In 1970 treedt hij in dienst als beleidsmedewerker van de Algemene Bond van Ambtenaren (Abva), die twaalf jaar later samengaat met de Katholieke Ambtenarenbond in Abvakabo. Regeer is dan al opgeklommen tot bestuursvoorzitter van het district Amsterdam. Eind 1983 beginnen acties bij de stadsreiniging van Amsterdam. Die breiden zich snel uit tot de rest van het land waardoor het huisvuil zich opstapelt en de Abvakabo onder vuur komt te liggen in de media. Boze ambtenaren belagen zelfs De Telegraaf, die ervan wordt beschuldigd een hetze tegen de actievoerders te voeren. Op hun beurt moeten Regeer en zijn bestuurders zich met politiebescherming terugtrekken in het kantoor aan de Stadhouderskade. In 1986 wordt Regeer lid van het hoofdbestuur van de Abvakabo in Zoetermeer. Een nieuw conflict met de regering ontstaat als minister Kees van Dijk van Binnenlandse Zaken het overheidsapparaat wil afslanken. Maar Regeer krijgt al snel een nieuwe uitdaging: een nauwere samenwerking tussen de diverse FNV-bonden, die een einde moet maken aan de verliesgevende situatie bij veel bonden. Regeer mag uiteindelijk als nieuwe penningmeester van vakcentrale FNV en als rechterhand van voorzitter Lodewijk de Waal het puin ruimen, als de kosten van de nieuwbouw van het hoofdkantoor in Woerden flink uit de hand zijn gelopen en het samengaan niet doorgaat. Pogingen om financieel orde op zaken te stellen in een organisatie die met een teruglopend ledenbestand kampt, is moeilijk. Als hij in 2003 de sluiting van zeven regiokantoren aankondigt en verklaart dat de FNV niet langer een ‘sociale ANWB’ kan zijn, maar zich zal moeten concentreren op de nationale en internationale lobby in Den Haag en Brussel, stuit dat op veel kritiek. Veel leden vinden dat ze recht moeten kunnen houden op gratis scholing of op juridische hulpverlening op maat. In 2006 gaat Regeer met de vut. Vorig jaar schrijft hij samen met zijn oude maten ex-voorzitter Lodewijk de Waal en ex-secretaris Henk Muller nog een open brief waarin ze het opnemen voor FNV-voorzitter Agnes Jongerius – ‘een ramkoers leidt tot kale verhoging van AOW-leeftijd’ – wier pensioenakkoord door FNV Bondgenoten en Abvakabo wordt afgewezen.
Peter de Waard
(Overgenomen uit de Volkskrant van 20 november 2012)