Het geheugen van de vakbeweging

A.C. de Bruijn (1887-1968)

Koperbankwerker Ontwikkelt zich door zelfstudie. Treedt in 1914 toe tot het bestuur van de R.K. Metaalbewerkersbond St. Eloy, waarvan hij in 1915 voorzitter wordt. Op 1 januari 1925 wordt hij gekozen tot eerste voorzitter van het overkoepelend R.K. Werkliedenverbond (RKWV). Na de oorlog keert hij terug als voorzitter van de Katholieke Arbeiders Beweging (KAB). In 1952 wordt hij minister, met de bijzondere opdracht om de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie (PBO) gestalte te geven. “A.C.” brak in 1966 met de KVP, mede door de teleurstelling over het mislukken van de PBO. Zijn bakermat St. Eloy is opgegaan in de Industriebond NKV.

AC de BruijnAC de Bruijn