Het geheugen van de vakbeweging

‘2015 wordt het jaar van de Mijnen’

FNV-bestuurder Wiel Friedrichs bouwt aan Nationaal Mijnmuseum

In 2015 is het 50 jaar geleden dat Joop den Uyl de Limburgse mijnen sloot. Volgens Wiel Friedrichs, oud- voorzitter van FNV-Limburg (1976 – 1995) is dit het moment dat Limburg een volwaardig nationaal museum krijgt dat gewijd is aan de geschiedenis van de mijnbouw in deze provincie. Want de mijnen zijn gesloten maar de mijnhistorie is nog vitaal.

Wiel Friedrichs, oud-voorzitter FNV-LimburgWiel Friedrichs, oud-voorzitter FNV-Limburg

WielFriedrichs, ooit penningmeester van de KAJ (Katholieke Arbeiders Jongeren) en later beleidsmedewerker van het NKV in Utrecht, keerde in 1976 op verzoek van Wim Kok en Herman Bode naar Limburg terug. Volgens hem wordt ‘2015 het Jaar van de Mijnen.’
‘In mijn eigen geboorteplaats Eygelshoven kwamen vorig jaar nog ruim 750 mensen bijeen voor een reünie van het voormalige Laurapersoneel. In heel Limburg zijn nog 45.000 tot 50.000 oud-mijnwerkers of weduwen van mijnwerkers. Er zijn herdenkingsmissen voor mijnslachtoffers, Barbaravieringen en kleine museumpjes en tentoonstellingsruimten. Er is een klein museum in Eygelshoven, nog een in Nuland waar de mijnschacht nog in tact is en bij de voormalige Hendrik is ook een museumpje. Het zijn allemaal hardwerkende vrijwilligers die dat allemaal gaande houden. Maar die vallen op een bepaald moment weg en wat dan?’

Heerlens Mijnmuseum

‘Mijn ideaal is het bestaande Heerlens Mijnmuseum, gevestigd in de schacht van de Oranje Nassau I, te verheffen tot een volwaardig nationaal museum dat niet langer afhankelijk is van de grote bereidwilligheid van tientallen mensen, die er veel uren insteken. Misschien moet het wel een Rijksmuseum worden. We kennen 30 rijksmusea in Nederland maar geen enkel in het zuiden terwijl het mijnverleden van heel Nederland daar is. Er is nu een Adviesraad voor Oud Mijnwerkers opgericht, waar ik de voorzitter van ben en die moet vorm geven aan de opwaardering van het Limburgs mijnverleden.’

2015

‘De aankondiging 50 jaar geleden van de mijnsluiting gaat niet ongemerkt voorbij. We bereiden manifestaties en congressen voor waarbij we de historie willen koppelen aan de nog bestaande emoties. Veel van die emoties zijn nog niet verwerkt. De werkeloosheid in Oost-Limburg was ooit 25%, nu is dat 11% maar dat is nog steeds veel te hoog. We zullen terugkijken op de geschiedenis van de mijnen maar ook het perspectief van de economische ontwikkeling in Limburg onder de aandacht brengen. Ik reken op samenwerking met de VHV op dit punt. ‘
Kees van Kortenhof
Maart 2014