Het geheugen van de vakbeweging

2014

Wat gebeurde er …

In 2014 is het 25 jaar geleden dat VNO en FNV vrij onverwacht een milieuconvenant overeenkwamen. Het is een van de markante gebeurtenissen uit de geschiedenis van de Nederlandse vakbeweging. In dit overzicht meer markante gebeurtenissen die in 2014 een ‘lustrum’ beleven.

VNO-voorzitter Cees van Lede en FNV-voorzitter Johan Stekelenburg tekenen het milieuconvenant van 1989VNO-voorzitter Cees van Lede en FNV-voorzitter Johan Stekelenburg tekenen het milieuconvenant van 1989

 

2014
Wat gebeurde er…

 

225 jaar geleden

1789

Franse revolutie, Dageraad van de moderne tijd

  • Afschaffing van het (gesloten) gildenwezen
  • Vastlegging van rechten van de mens, met inbegrip van vrijheid van meningsuiting en van vereniging en vergadering, die voor opkomst van de vakbeweging van grote betekenis zijn.

Lees verder…

200 jaar geleden

1814

Na de ‘Franse tijd’ in 1814 geeft de Nederlandse Staat haar ambtenaren recht op een premievrij pensioen van 2/3 van het salaris. Er wordt 68 miljoen in het pensioenfonds gestort.
Lees verder...

180 jaar geleden

1834

Maastricht was de oudste fabriekstad. In 1834 vestigde industriepionier Petrus Regout hier zijn glas- en aardewerkfabriek, naar het voorbeeld van de Waalse industrie en met behulp van Waalse vakarbeiders.
Lees meer…

175 jaar geleden

1839

Eerste spoorlijn in Nederland, Amsterdam-Haarlem
Lees verder

170 jaar geleden

1844

Geboortejaar Herman Schaepman, pionier katholieke arbeidersbeweging (Tubbergen, 2 maart 1844 – Rome, 21  januari 1903)
Lees verder

150 jaar geleden

1864

  • Geboortejaar Aritius Sybrandus – Syb – Talma (17 februari 1864 te Angeren) Lees verder
  • Oprichting ziekenkas voor meubelmakers, Eendracht verzacht, oudste voorloper FNV Bouw Lees verder

140 jaar geleden

1874

Kinderwetje van Van Houten, verbod op arbeid door kinderen onder 12 jaar
Lees verder

125 jaar geleden

1889

Eerste Arbeidswet, bescherming wordt uitgebreid tot vrouwelijke arbeiders en kinderen…
Lees verder

120 jaar geleden

1894

Oprichting ANDB – begin moderne vakbeweging
Lees verder

100 jaar geleden

1914

Eerste Wereldoorlog

95 jaar geleden 1919

90 jaar geleden

1924

Grote textielstaking / Aanval op de achturendag
Lees verder…

85 jaar geleden 1929

70 jaar geleden

1944

Spoorwegstaking
Lees verder…

60 jaar geleden

1954

Bisschoppelijk Mandement / Breuk in Raad van Vakcentrales
Lees verder…

55 jaar geleden 1959 Oprichting NVV-Vrouwensecretariaat

50 jaar geleden

1964

Einde geleide loonpolitiek
Lees verder…

40 jaar geleden

1974

Oprichting vakcentrale MHP
Lees verder…

30 jaar geleden

1984

Oprichting Vakbondshistorische Vereniging (VHV)
Lees verder…

10 jaar geleden

2004

Demonstratie Museumplein, Amsterdam tegen het tweede kabinet-Balkenende
Lees verder…

Dit jaar

2014

Einde van PBO
Lees verder…