Het geheugen van de vakbeweging

  • 28/03/2017

Hou Domela Nieuwenhuis in Heerenveen!

Het Museum Heerenveen wordt met sluiting bedreigd. Dat betekent dan ook sluiting van het Ferdinand Domela Nieuwenhuis Museum. Het gevolg hiervan zal zijn dat de collectie van het Domela Nieuwenhuis Museum uit Friesland gaat verdwijnen. VHV steunt het protest tegen de sluiting.

Lees meer
  • 22/10/2016

Alphons Ariëns – dilemma’s in zijn sociale strijd

Alphons Ariëns is een van de voorlieden van de katholieke arbeidersbeweging. Aan de dilemma’s in zijn leven en werk is in Haaksbergen de tentoonstelling ‘Ariëns & Eendracht’ gewijd. De expositie kan in Theeschenkerij Jordaan in Haaksbergen worden bezocht van 21 mei 2016 tot 30 april 2017. De toegang is gratis.

Lees meer
  • 24/06/2016

Rerum Novarum 125 jaar – Pauselijke encycliek schudt katholieke arbeiders wakker

Rerum Novarum verscheen 125 jaar geleden. Die heeft onmiskenbaar invloed gehad op de ontwikkeling van de katholieke arbeidersbeweging in Nederland, constateert Jeroen Sprenger. Er zijn al weliswaar katholieke organisaties vóór 1891, maar tal van arbeiders worden door deze pauselijke encycliek wakker geschud om eigen katholieke organisaties op te zetten. Met de vorming van de FNV verdwijnen deze en is de emancipatie van katholieke werknemers voltooid.

Lees meer
Omslag van F.O. van der Wal. ANTB, De oudste vakbond van het land
  • 24/06/2016

Beschouwing bij oprichting ANTB, de eerste landelijke vakbond, 150 jaar geleden

Anderhalve eeuw geleden, op 30 mei, richtten typografen de eerste vakbond in Nederland op. Zij deden dat onder zeer moeilijke omstandigheden. De werkman was juridisch ondergeschikt aan de patroon, er bestond een wettelijk verbod op vakbonden en de armoede was vaak hemeltergend. Toch durfden deze voorlopers hun nek uit te steken en zich te organiseren. Uit deze landelijke organisatie, de Algemeene Nederlandsche Typografenbond (ANTB), kwam tenslotte de FNV voort. De vraag is of er 150 jaar later nog steeds behoefte is aan een manier van organiseren die in al die jaren nauwelijks is veranderd.

Lees meer
Een appčlmeester spreekt de stakers toe tijdens een veenstaking bij Nij Beets
  • 07/03/2016

Roemruchte stakingen in Weststellingwerf

Roemruchte stakingen in Weststellingwerf ... aan het eind van de 19de eeuw Natuurlijk, de 'grote' stakingen in de veenderijen van...

Lees meer