Het geheugen van de vakbeweging

dossiers
Dossiers

Dossiers

Onder dossiers worden de hoofdthema’s van de historie van de vakbeweging aangeboden. Zie in de kolom hiernaast. De redactie heeft zijn best gedaan met de ogen van de bezoeker de informatie op de website te ordenen. Desondanks kan het zijn dat u niet vindt wat u zoekt. Daar kunnen verschillende oorzaken voor zijn.

 • De redactie heeft het niet in het dossier ondergebracht waar u het verwacht.
 • Dan is het zinvol een zoekopdracht te doen. Dat kunt u op drie manieren doen.
  • U typt de zoekterm in de zoekbox rechtsboven in de navigatiebalk. Dan verschijnt er een pagina waarop de zoekresultaten zijn aangegeven in aflopende mate van belangrijkheid. De zoekmachine gaat ook over de oude VHV Nieuwsbrieven die in pdf-formaat op de website toegankelijk zijn.
  • U kunt ook uitgebreid zoeken. U klikt op geavanceerd zoeken dat na uw eerste zoektocht onder de zoekbox verschijnt. U kunt zo uw zoekvraag wat specifieker maken.
  • Een derde zoek mogelijkheid verschijnt als u op één van de rubrieken klikt in de linker navigatiebalk. Daarin kunt op op een andere wijze uw zoekvraag verbijzonderen dat u zo dicht mogelijk bij het gewenste resultaat brengt.
 • Er bestaat uiteraard ook de mogelijkheid dat de gewenste informatie (nog) niet op de website staat. Het geheugen van de vakbeweging is omvangrijk, maar slechts een klein deel is ervan gedigitaliseerd. De VHV heeft een programma om geleidelijk aan steeds meer delen ervan hier toegankelijk te maken.
 • Maar als het hier nog niet is, kan het wel digitaal toegankelijk zijn op andere websites, zoals die van het IISG, het KDC of het NDC. Hun digitale adressen treft u in de rechterkolom aan.

 • 24/05/2017

Kentering wilde verheffing door films

In 1891 vaardigde paus Leo XIII zijn encycliek Rerum Novarum uit. Voor katholiek Nederland was dat veertig jaren later in 1931 reden het jubileum te vieren met de productie van film Kentering, die met flinke financiële steun van het Rooms-Katholieke Werkliedenverbond (RKWV) tot stand kwam. Zouden de katholieke arbeiders dit avant-gardeproduct wel begrijpen?

Lees meer
 • 23/05/2017

De maand van het vakantiegeld

Mei is de maand van het vakantiegeld. Dat is niet altijd vanzelfsprekend geweest. De vakbeweging voerde een harde strijd voor een wettelijke recht dat in 1966 werd gerealiseerd. Eén Vandaag sprak erover met vakbondshistoricus Sjaak van der Velden.

Lees meer
 • 23/05/2017

Elske ter Veld (1944-2017)

Elske ter Veld (1944-2017). Vakbondsvrouw in hart en nieren, in 1972 opvolgster van Nel Tegelaar als hoofd NVV Vrouwensecretariaat. In 1981 gaat ze in de politiek. Het aandeel vrouwelijke leden van de NVV-bonden nam in haar vakbondsperiode toe van 8% tot 12,5%.

Lees meer
 • 17/05/2017

Herinneringen aan Jaap van der Linden

De eerste contacten van Henk Muller zijn van eind vijftiger jaren. Jaap reisde als bezoldigd secretaris van “Jonge Strijd” het land door om nieuwe groepen op te richten. Zo ook die avond in Hattem. Het is het begin van een langdurige collegialiteit en kameraadschap, van Jonge Strijd tot de BAR sociale zekerheid.

Lees meer
Vaandel, eigendom Liemers Museum Zevenaar
 • 14/05/2017

Jubileum R.K. Bouwvakarbeidersbond St. Joseph, 1917-1947

Harry Peer geeft een sfeerbeschrijving van het driedaags congres van de R.K. Bouwvakarbeidersbond St. Joseph, ter gelegenheid van het dertigjarig bestaan , begin juli 1947.

Lees meer