Het geheugen van de vakbeweging

  • 10/06/2017

Onder Dak!

  Onder Dak! FNV Bouw leeft sinds 2015 voort in de nieuwe FNV, en dus is er alle reden stil...

Lees meer
  • 19/06/2017

Vrouwenvakbondswerk: actie, netwerken en beïnvloeding

Voor het vrouwenvakbondswerk geldt net als voor andere inspanningen in de vakbeweging, dat er mooie besluiten op papier kunnen staan, maar dat ze nog wel in de praktijk gerealiseerd moeten worden. Die conclusie trekken inleiders Kitty Roozemond, Mieke Verhagen en Ans van Uffelen op de VHV-vriendenbijeenkomst van 9 juni 2017. Kees van Kortenhof doet verslag.

  • 20/06/2017

Vernie February en de arbeidersstrijd tegen Apartheid

Soms kwam de dichter Vernie February langs bij de FNV-werkgroep “Arbeidersstrijd tegen Apartheid”. Het is in de jaren tachtig. Het Apartheidsregime toont zijn gezicht in de meest gewelddadige vormen. De onderdrukking van de vakbeweging is heftig. Actieve FNV-leden ondernemen actie. Wouter van der Schaaf blikt terug.

  • 05/06/2017

Menno Tamminga analyseert verschrompeling van vakbondsvuist

De vakbeweging wordt meer vertrouwd dan regering, Tweede Kamer, televisie of grote ondernemingen. En meerderheid van werknemers is tevreden over de belangenbehartiging. Maar tot verbazing van NRC-journalist Menno Tamminga slaagt de vakbeweging er niet in deze positieve houding te verzilveren.

  • 12/06/2017

Hans Pont en de vernieuwing van de vakbeweging

Hans Pont hanteerde in de herinnering van Piet Jeuken, oud-secretaris FNV 2000, voor de vernieuwing van de vakbeweging twee bijzonder richtlijnen: neem als uitgangspunt dat de vakbeweging zijn tijd heeft gehad en loop niet in het midden van de weg want daar loopt iedereen.

  • 21/05/2017

Naamgeving vergaderruimten Centraal Vakbondshuis FNV

Facet - Entree Het Facet Centraal Vakbondshuis FNV – Utrecht Vakbondsleiders naar wie vergaderruimten zijn vernoemd (Alfabetisch) Karin Adelmund (1949-2005)...

  • 31/12/2016

Wat gebeurde er in …

In 2017 worden verschillende vakbondshistorische gebeurtenissen herdacht, die een lustrum-aantal jaren geleden hebben plaatsgevonden.

Dossiers

Vrouwen aan het werk

Vrouwen aan het werk

De geschiedenis van vrouwenarbeid laat zich lastig samenvatten. De beroepsarbeid is gevarieerd, het ritme evenwel sterk gedicteerd door leeftijd en levensfase De weinige vrouwen die rond 1950 werken zijn vaak jong en hebben geen gezin. Ariadne Schmidt (IISG) beschrijft de ontwikkeling sinds het begin van de 19de eeuw.