Het geheugen van de vakbeweging

  • 06/11/2016

Vakbondsmensen in de politiek

Vakbeweging en politiek kennen een lange geschiedenism die eind 19e eeuw begint, als het algemeen kiesrecht nog veroverd moet worden. In dit stuk gaat het over de meer dan 150 vakbondsmensen die actief werden in de landelijke politiek, als parlementsleden, als bewindslieden en als Europarlementariër. Een overzicht van Floor van Gelder.

Lees meer
  • 03/12/2016

Vakbeweging en politiek – Vriendenbijeenkomst 26 november 2016

Het bestuur van de VHV had met het thema vakbeweging en politiek een historisch bekend en tevens actueel en spannend onderwerp gekozen voor de vriendenbijeenkomst op zaterdag 26 november 2016. Harry Peer doet verslag.

  • 29/11/2016

De Zuid-Afrikaanse onderwijsbond en internationale samenwerking

Zeven ordners stonden jarenlang in een doos. Ordners afkomstig uit Brussel waar Wouter van der Schaaf jarenlang werkte bij de internationale onderwijsbond. “Van mij mogen ze weg”, kreeg hij te horen. Maar zijn VHV-gevoel verzette zich daar tegen. Dit jaar bestudeerde hij alle documenten. Ze beslaan de periode 1985-1992. De periode die van cruciale betekenis was voor de onderwijsvakbeweging in Zuid Afrika. Vorige maand gingen zeventien kilo documenten naar de South African Democratic Teachers´Union (SADTU) in Johannesburg. Als bijdrage aan hun eigen geschiedschrijving.

  • 14/11/2016

Veranderingen in het VHV-bestuur

In zijn vergadering van 11 november 2016 heeft het VHV-bestuur Ingrid Rep tot secretaris benoemd, als opvolger van Wim de Vrind.

  • 22/10/2016

Ans Bakker-ten Hagen – van 1969 tot 1978 voorzitter Vrouwenbond-NVV

Ans Bakker-ten Hagen, voorzitter van de Vrouwenbond NVV van 1969-1978, is nog maar 28 jaar als ze voorzitter wordt. In dit interview vertelt ze wat er allemaal is gebeurd in deze periode van grote maatschappelijke veranderingen en grote veranderingen binnen de bond. Onder meer is het lidmaatschap opengesteld voor alle vrouwen en is het NVV rijp gemaakt om de Vrouwenbond stemrecht te geven.

  • 28/11/2016

Albert Janssen (BVA) overleden

Op 18 september 2016 is Albert W. Janssen op 94-jarige leeftijd overleden. Hij was voorzitter van de Katholieke Bond van Administratief, Verkopend en verzekeringspersoneel “St. Franciscus van Assisie” (H.K.W.). Na de splitsing van de H.K.W. op 6 mei 1963 werd hij voorzitter van de Vereniging van Werknemers in Bank- en Verzekeringsbedrijf en Administratieve Kantoren. (BVA). Laatstgenoemde functie vervulde hij tot de fusie van de BVA met de Unie BLHP.

  • 07/11/2016

In Haaksbergen waren textielarbeiders even de baas

In 1894 richtte Alphons Ariëns de handweverij De Eendracht op voor de 41 katholieke arbeiders en arbeidsters die na een staking de laan uit waren gestuurd. Het ideaal van arbeiders die een fabriek runnen, leek ook in katholieke kring een ‘derde weg’ tussen Kapitalisme en Socialisme.’

Dossiers

Johan Stekelenburg – Allemansvriend

Johan Stekelenburg – Allemansvriend

Johan Stekelenburg - Allemansvriend Voorwoord In 1968 trad Jeroen Terlingen in dienst bij de Algemene Nederlandse Metaalbedrijfsbond (ANMB) als redacteur...