Het geheugen van de vakbeweging

Mertens in 1968
  • 15/03/2018

De 200 van Mertens: 50 jaar na dato

In 1968 spreekt NKV-voorzitter Jan Mertens de gedenkwaardige woorden uit dat in Nederland de hele economie in handen is van rond tweehonderd personen.

Lees meer
  • 12/10/2018

De greep van de vakbeweging op de toekomst

In oktober 1983 is de VHV opgericht. De Vriendenbijeenkomst van 3 november 2018 is een mooie gelegenheid bij die gebeurtenis stil te staan, maar bovenal om te kijken naar de greep van de vakbeweging op de toekomst.

  • 09/10/2018

Rotterdammers tegen Troelstra’s revolutie in november 1918

Aan het eind van de Eerste Wereldoorlog is de crisis in Rotterdam compleet. De arbeidsonrust is ongekend hoog. Dick Linders beschrijft bijna van dag tot dag vanuit Rotterdams perspectief de aanloop tot en de afloop van de ‘revolutiepoging’ van Pieter Jelles Troelstra in november 1918.

Gijs Wildeman in 2004 op het Mueseumplein
  • 26/09/2018

Feest op het Museumplein

Gijs Wildeman blikt in zijn column terug op de grote vakbondsdemonstratie in 2004 op het Museumplein in Amsterdam. Die ging om het behoud van de vut en het prepensioen, tegen alweer een lagere WAO-uitkering en een kortere WW. Maar vooral ook ging het om erkenning.

  • 16/09/2018

Johan Terpstra – schuchter, flegmatiek, snelle denker

Een advertentie in De Volkskrant van vrijdag 5 september geeft aan dat ´na een ziekbed´ Johan Terpstra is overleden. De datum van overlijden blijft onvermeld. Typisch Johan Terpstra, de schuchtere bestuurder van de Algemene Bond voor Onderwijzend Personeel (ABOP). Wouter van der Schaaf haalt herinneringen aan hem op.

Ferrie Spit
  • 20/09/2013

Ferrie Spit (1922-2018)

Als schooljongen in de Amsterdamse Watergraafsmeer wil Ferrie Spit (1922) priester-missionaris worden. Het komt er niet van. Maar als hij terugblikt op veertig jaar werken binnen de internationale christelijke vakbeweging stelt hij vast dat hij niet ver van zijn jeugdideaal verwijderd is gebleven. Vooral de twee langjarige periodes in Tanzania (1961 – 1964) en Zimbabwe (1983-1987) komen daar dicht bij in de buurt. Op 1 september 2018 is hij in Antwerpen overleden.

  • 01/01/2018

Het vakbondshistorisch jaar 2018

In het vakbondshistorisch jaar 2018 wordt teruggeblikt op gebeurtenissen van 25, 50, 75 jaar of langer geleden, zoals de April-meistakingen in 1943 en de Tweehonderd van Mertens in 1968

Dossiers

Vrouwen aan het werk

Vrouwen aan het werk

De geschiedenis van vrouwenarbeid laat zich lastig samenvatten. De beroepsarbeid is gevarieerd, het ritme evenwel sterk gedicteerd door leeftijd en levensfase De weinige vrouwen die rond 1950 werken zijn vaak jong en hebben geen gezin. Ariadne Schmidt (IISG) beschrijft de ontwikkeling sinds het begin van de 19de eeuw.