Het geheugen van de vakbeweging

  • 23/05/2017

De maand van het vakantiegeld

Mei is de maand van het vakantiegeld. Dat is niet altijd vanzelfsprekend geweest. De vakbeweging voerde een harde strijd voor een wettelijke recht dat in 1966 werd gerealiseerd. Eén Vandaag sprak erover met vakbondshistoricus Sjaak van der Velden.

Lees meer
  • 21/05/2017

Naamgeving vergaderruimten Centraal Vakbondshuis FNV

Facet - Entree Het Facet Centraal Vakbondshuis FNV – Utrecht Vakbondsleiders naar wie vergaderruimten zijn vernoemd (Alfabetisch) Karin Adelmund (1949-2005)...

  • 24/05/2017

Kentering wilde verheffing door films

In 1891 vaardigde paus Leo XIII zijn encycliek Rerum Novarum uit. Voor katholiek Nederland was dat veertig jaren later in 1931 reden het jubileum te vieren met de productie van film Kentering, die met flinke financiële steun van het Rooms-Katholieke Werkliedenverbond (RKWV) tot stand kwam. Zouden de katholieke arbeiders dit avant-gardeproduct wel begrijpen?

  • 17/05/2017

Herinneringen aan Jaap van der Linden

De eerste contacten van Henk Muller zijn van eind vijftiger jaren. Jaap reisde als bezoldigd secretaris van “Jonge Strijd” het land door om nieuwe groepen op te richten. Zo ook die avond in Hattem. Het is het begin van een langdurige collegialiteit en kameraadschap, van Jonge Strijd tot de BAR sociale zekerheid.

  • 23/05/2017

Elske ter Veld (1944-2017)

Elske ter Veld (1944-2017). Vakbondsvrouw in hart en nieren, in 1972 opvolgster van Nel Tegelaar als hoofd NVV Vrouwensecretariaat. In 1981 gaat ze in de politiek. Het aandeel vrouwelijke leden van de NVV-bonden nam in haar vakbondsperiode toe van 8% tot 12,5%.

Vaandel, eigendom Liemers Museum Zevenaar
  • 14/05/2017

Jubileum R.K. Bouwvakarbeidersbond St. Joseph, 1917-1947

Harry Peer geeft een sfeerbeschrijving van het driedaags congres van de R.K. Bouwvakarbeidersbond St. Joseph, ter gelegenheid van het dertigjarig bestaan , begin juli 1947.

  • 31/12/2016

Wat gebeurde er in …

In 2017 worden verschillende vakbondshistorische gebeurtenissen herdacht, die een lustrum-aantal jaren geleden hebben plaatsgevonden.

Dossiers

Vrouwen aan het werk

Vrouwen aan het werk

De geschiedenis van vrouwenarbeid laat zich lastig samenvatten. De beroepsarbeid is gevarieerd, het ritme evenwel sterk gedicteerd door leeftijd en levensfase De weinige vrouwen die rond 1950 werken zijn vaak jong en hebben geen gezin. Ariadne Schmidt (IISG) beschrijft de ontwikkeling sinds het begin van de 19de eeuw.