Het geheugen van de vakbeweging

  • 25/07/2017

Cor Kleisterlee (1925-2017) overleden

Op 20 juli 2017 is Cor Kleisterlee jr. overleden. Kleisterlee heeft een vooraanstaande rol gespeeld in de de naoorlogse KAJ. In aansluiting daarop is hij vanaf 1956 lid van de Tweede Kamer voor de Katholieke Volkspartij (KVP). Hij wordt daar gerekend tot de ‘vakbondsvleugel’.

Lees meer
  • 02/08/2017

Leo Peters (1928-2017)

Leo Peters (Nijmegen, 1928 – Hengelo 2017) krijgt het fysiek op jonge leeftijd niet cadeau maar ziet toch kans in zijn beroepsleven voor de vakbeweging een enorme berg werk te verzetten. Zijn traditionele vakbondsachtergrond blijft hij trouw. Op 15 jul 2017 is hij op 89-jarige leeftijd overleden in zijn woonplaats Hengelo.

  • 05/07/2017

Vakbondstijdschriften online beschikbaar in Delpher

Veel bladen van vakbeweging en arbeidersbeweging zijn nu volledig gepubliceerd op Delpher, de digitale krantensite van de Koninklijke Bibliotheek.

  • 27/07/2017

Jan Schaefer – Een politiek natuurtalent

Jan Schaefer was een fenomeen in de politiek. Iedereen kent hem als de goedgebekte sociaaldemocratische Amsterdamse banketbakker die zich onvermoeibaar inzette voor volkshuisvesting, stadsvernieuwing en het aanpakken van de woningnood. Harry Peer bespreekt zijn voortreffelijke biografie van de hand van Louis Hoeks. Met de passende titel: “In geouwehoer kun je niet wonen”.

  • 27/07/2017

Van vrouwenzaken tot diversiteit-actie voeren met plezier en resultaat

Eindelijk op 9 juni 2017 een VHV-bijeenkomst vrouwen binnen de vakbeweging. De ervaringen van vakbondsvrouwen sinds de zeventiger jaren komen aan de orde. Rode lijn: na bijna vijftig jaar zijn de “vrouwenthema’s” niet meer weg te denken in het algemene vakbondsbeleid.

  • 10/06/2017

Onder Dak!

  Onder Dak! FNV Bouw leeft sinds 2015 voort in de nieuwe FNV, en dus is er alle reden stil...

  • 31/12/2016

Wat gebeurde er in …

In 2017 worden verschillende vakbondshistorische gebeurtenissen herdacht, die een lustrum-aantal jaren geleden hebben plaatsgevonden.

Dossiers

Vrouwen aan het werk

Vrouwen aan het werk

De geschiedenis van vrouwenarbeid laat zich lastig samenvatten. De beroepsarbeid is gevarieerd, het ritme evenwel sterk gedicteerd door leeftijd en levensfase De weinige vrouwen die rond 1950 werken zijn vaak jong en hebben geen gezin. Ariadne Schmidt (IISG) beschrijft de ontwikkeling sinds het begin van de 19de eeuw.